mayta.nl

Succes ligt voor het oprapen

Ik werk als leiderschapscoach, spreker, auteur en ondernemer. Maar je mag me ook altijd inzetten als wensput, klaagmuur, bedrijfs-nar of vraagbaak.

Mensen en organisaties hebben ongekende vermogens om succesvol te zijn. Maar vaak worden deze vermogens en talenten niet benut. Dat is een gemiste kans, en daarom richt ik me op het ontwikkelen van deze talenten. 

In mijn visie zijn persoonlijk leiderschap, bezieling en discipline cruciale aspecten om te komen tot uitzonderlijke resultaten en prestaties. Leiderschap betekent dat je als mens of als organisatie weet wat je bezielt en je innerlijke kompas kent en volgt. Een kwaliteit van het ware leiderschap is discipline, het door kunnen gaan waar het even tegen zit. En juist leiderschap, bezieling en discipline ontbreken te vaak om daadwerkelijk het positieve verschil te maken als mens en als organisatie.

De overtuiging dat er een enorm potentieel bestaat bij individuen en in organisaties, was bijna 25 jaar geleden de aanleiding om Itasc Nederland te starten. De belofte is dat ik een wezenlijke positieve impact heb op het succes van de mensen en organisaties waarvoor ik werk. De missie van Itasc: mensen en organisaties begeleiden door de dialoog aan te gaan en door het verzorgen van trainingen en workshops waarin het ont-wikkelen centraal staat. Persoonlijk Leiderschap, Team Leiderschap en Leiderschap bij Verandering zijn de specialismen van Itasc

Auteur

Mijn nieuwste boek SLiM! verscheen in 2016. Maar SLiM! is veel meer dan een boek, het is een totaalprogramma dat bestaat uit het boek SLiM!, een digitaal werkboek, de uitgebreide interactieve site www.slim.training,  webinars en spreekshows.

Samen met Remco Claassen schreef ik de bestseller op het gebied van persoonlijk leiderschap ‘IK, Gezond Egocentrisme, Meer Effectiviteit’ (2005). In de afgelopen jaren is IK een vaste waarde op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Ondertussen zijn er meer dan 30.000 exemplaren van het boek verkocht.

In 2014 schreef ik ‘Gouden Discipline’ waarin ik samen met Jeroen van den Brink aan de hand van vele interviews met gevestigde namen uit het bedrijfsleven, onderwijs, cultuur, sport en onderwijs op zoek ben gegaan naar de psychologie en de fysiologie van de discipline. Gouden Discipline geeft praktische inzichten en bewezen technieken om discipline zowel op persoonlijk vlak als binnen organisaties, te ontwikkelen.